Tag

sporun etkileri

Sporun Olumlu Etkileri Nelerdir?

Sağlık, Yaşam Eyl 19, 2022 Yorum Yok

Sporun bireyin benlik saygısı, etkinliği ve değeri üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. Ek olarak, spor akademik performansı etkileyebilir. Bazı durumlarda spor, öğrencilerin eğitim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilirken, diğer durumlarda spor bu hedeflere müdahale edebilir. Her durumda, yüksek derecede değerlendirici olan öğrenciler olumlu öğrenme çıktılarına sahiptir. Sporun benlik saygısı üzerindeki olumlu etkileri Ergenlerde spora katılım ile benlik saygısının artması arasında bir ilişki vardır. Sportif becerilerin…